Sim số đẹp Sim số đẹp
  • Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
  • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
  • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*

Sim năm sinh 1980

STT Số Sim Giá bán Mạng di động Mua sim
1 0376211980 920,000₫ Viettel Mua sim
2 0394.22.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
3 0345.72.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
4 0334.19.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
5 0387.38.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
6 0399.29.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
7 03829.5.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
8 034994.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
9 03824.3.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
10 03326.4.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
11 0348.30.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
12 0335.40.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
13 0969.45.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
14 0977.51.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
15 0979.95.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
16 0967.15.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
17 0967.93.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
18 035275.1980 1,600,000₫ Viettel Mua sim
19 0326481980 630,000₫ Viettel Mua sim
20 0964.01.1980 3,680,000₫ Viettel Mua sim
21 0358.24.1980 1,090,000₫ Viettel Mua sim
22 086881.1980 2,600,000₫ Viettel Mua sim
23 0866.92.1980 2,230,000₫ Viettel Mua sim
24 0395.36.1980 1,700,000₫ Viettel Mua sim
25 0348.16.1980 1,700,000₫ Viettel Mua sim
26 0343.65.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
27 0354.59.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
28 0394.53.1980 1,380,000₫ Viettel Mua sim
29 0337.42.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
30 0388.20.1980 2,020,000₫ Viettel Mua sim
31 0384.21.1980 1,930,000₫ Viettel Mua sim
32 0377901980 630,000₫ Viettel Mua sim
33 0353761980 670,000₫ Viettel Mua sim
34 0343.52.1980 1,300,000₫ Viettel Mua sim
35 034240.1980 500,000₫ Viettel Mua sim
36 0357.54.1980 1,010,000₫ Viettel Mua sim
37 0395.26.1980 1,100,000₫ Viettel Mua sim
38 0354.81.1980 650,000₫ Viettel Mua sim
39 0377001980 630,000₫ Viettel Mua sim
40 0395.17.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
41 039469.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
42 0386.52.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
43 0394.13.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
44 0373.19.1980 750,000₫ Viettel Mua sim
45 0346.29.1980 590,000₫ Viettel Mua sim
46 0394.18.1980. 750,000₫ Viettel Mua sim
47 0868.23.1980. 1,380,000₫ Viettel Mua sim
48 0344.87.1980 990,000₫ Viettel Mua sim
49 036470.1980 2,000,000₫ Viettel Mua sim
50 038280.1980 2,000,000₫ Viettel Mua sim

0911376789